Millenniumdoelen in Parkstad

In Parkstad Limburg zijn drie millenniumgemeente: Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. Woensdag 24 maart organiseerde de Werkgroep Heerlen Millenniumgemeente een avond over activiteiten in Parkstad om de millenniumdoelen dichterbij te brengen. Niet alleen in de millenniumgemeenten, maar ook in de Parkstadgemeenten die (nog) geen millenniumgemeente zijn. De avond was vooral bedoeld om van elkaar te leren, elkaar te stimuleren en samenwerking tussen de verschillende initiatieven te bevorderen. Ongeveer 35 mensen bezochten de bijeenkomst.

 

Ontvangst

De avond vond plaats in Eethuis De Mengelmoes. Exploitant John Vogel heeft duurzaam ondernemen hoog in het vaandel staan. Hij werkt samen met veel organisaties in de Heerlense samenleving. De Mengelmoes gebruikt probiotische schoonmaakmiddelen met voor het milieu veel minder schadelijke stoffen.

Voor ons serveerde De Mengelmoes een heerlijke maaltijd.

Paneldiscussie

Onder leiding van Midas Verheijden spraken vertegenwoordigers van groepen in de Parkstad over de activiteiten in Parkstad om de millenniumdoelen te bereiken. Aan tafel zaten Hennie Castelijn (Gemeente Kerkrade),  Sophie Schins (MOV groep Landgraaf), Marion Offermans (Millenniumgroep Voerendaal), Rens Trimp (Werkgroep Heerlen Millenniumgemeente), Leo de Groot (Transition Town Parkstad Limburg), Huub Oostwegel (Loop naar de Pomp), Selena Coumans (COS Limburg).

In de eerste ronde van de discussie wisselen de deelnemers informatie uit over de activiteiten.

In Kerkrade is een initiatiefgroep bezig om te bereiken dat Kerkrade een Millennium- of een Fair Trade gemeente wordt. In de werkgroep zijn vooral de Wereldwinkel en Unicef actief. De gemeente geeft ambtelijke ondersteuning. Vooral het feit dat de Fair Trade beweging met SOS Wereldhandel in Kerkrade is begonnen, is een stimulans om een Fair Trade gemeente te worden. Er ligt een initiatief Raadsvoorstel, maar het wachten is op een nieuw College van B&W.

Landgraaf is een Millenniumgemeente, maar de gemeente heeft nog niet veel initiatief ontplooit. De MOV groep heeft bij het begin van de vastentijd een koffiestop georganiseerd, waar aandacht werd gevraagd voor de millenniumdoelen. Omdat op dezelfde plaats veel gemeenteraadsleden stonden te canvassen voor de gemeenteraadsverkiezingen, werden zij ook hierop aangesproken.

Ook Voerendaal is in 2009 millenniumgemeente geworden. Een werkgroep is hier in overleg met de gemeente over de manier waarop dit gestalte kan krijgen. De gemeente heeft de neiging om de activiteiten op de werkgroep af te schuiven. Marion heeft ook een vraag aan Heerlense collega’s: Hoe pakken jullie publiciteit aan? Antwoord: aan naamsbekendheid werken door het organiseren van dingen als Café Mondial; op evenementen staan; een website onderhouden; de Millenniumgazet versturen; Heerlen MillenniumHyves. Je moet iets leuks, interessants te melden hebben, dan plaatsen de media het wel.

In Heerlen is de Werkgroep Heerlen Millenniumgemeente actief. Dit is een initiatief van het platform HeerlenMondiaal op verzoek van de gemeente. De Werkgroep organiseert allerlei activiteiten om de millenniumdoelen bekend te maken bij de bevolking. Ook wil de werkgroep verschillende initiatieven met elkaar in contact brengen.

Met Café Mondiaal wordt op een aantrekkelijke manier iedere keer een ander millenniumdoel aan de orde gesteld. De millenniumbarometer wordt gebruikt op markten en evenementen. De Werkgroep heeft een website en een digitale nieuwsbrief. Verder gaan ze allerlei Actietips verzamelen en vervolgens publiceren.

De gemeente zelf doet ook  veel aan de millenniumdoelen: armoedebeleid, duurzaamheid, Max Havelaar koffie op het gemeentehuis. 

De Stichting Loop naar de Pomp werkt aan schoon drinkwater in een aantal dorpen in het zuiden van Ghana. Ze werken samen met een plaatselijke organisatie. In Nederland zamelt Loop naar de Pomp geld in.

Transition Town Parkstad wil werken aan de overgang naar een samenleving zonder olie en minder CO2-uitstoot. Op dit moment zijn ze in de fase van het verzamelen en verspreiden van informatie.

Selena Coumans van COS Limburg geeft voorbeelden van de aanpak in andere gemeenten. Naast Heerlen (met de werkgroep Heerlen Millenniumgemeente) is bijvoorbeeld de gemeente Beek ook een actieve Millenniumgemeente. In Beek zijn ze actief richting onderwijs. Ze geeft ook aan dat het belangrijk is om te proberen de ambtenaar en/ of wethouder van een gemeente erbij te blijven betrekken en zelf vooral enthousiast te zijn/ blijven.

Na de uitwisseling van informatie wordt gesproken over samenwerking. Verschillende ideeën worden geopperd: Samenwerking kan in de vorm van overleg; een soort paraplu ontwikkelen;creativiteit; een ontmoetingsplek realiseren; werkontbijt met wethouders.

Er werd geconstateerd dat het proces heel belangrijk is. Voorlichting geven. Maar ook om verbanden te leggen, b.v.: Het Convenant of Mayors, Committed to local sustainable energy (red.) valt onder MD 7 (leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu)

Samenwerking met bedrijven. De Mengelmoes, Probiotische schoonmaakmiddelen van EVA, De Printgalerij

Hoe krijgen we meer ondernemers betrokken bij Millenniumgemeente?

Dit kan door middel van Duurzame Inkoop: lagere overheden streven ernaar om in 2010 al voor 75% duurzaam in te kopen. Dit valt onder MD-7.

Uitwisseling van informatie: stuur informatiebulletins aan elkaar door.

Stuur informatie over (Limburgse) mondiale thema’s door naar COS-Limburg. Die kunnen  het dan opnemen in hun digitale nieuwsbulletin.

Informele discussie

Na de discussie met het panel ging de discussie onderling nog lang door. Er werden veel contacten gelegd en ideeën uitgewisseld.